Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Om oss

Skarva barnehage er en privat foreldre eid heldagsbarnehage, som ligger innerst i Skarva feltet i Lommedalen. Barnehagen er eiet av stiftelsen Skarva barnehageforening som ble stiftet i 1990.

I Skarva barnehage setter vi glede og humor i hverdagen høyt og vi har ansatte som alltid strekker seg litt lenger og alltid har et ledig fang. Vi jobber med vår visjon daglig om at trygghet er grobunnen for all videre utvikling og læring. 
Vi er glade i og være ute å går ofte på tur i nærmiljøet. I tillegg har vi fantastiske uteområder i barnehager og er ute så mye vi kan gjennom hele året. I tilegg til fysisk aktivitet er vi også opptatt av sunn mat og lager varm mat i barnehagen to ganger i uken samt baker rundstykker en tredje dag. På bursdager serveres smoothie. 

Vi er en liten barnehage med 18 barn i alderen 1-6 år og ser mange fordeler med det: vi kjenner alle barna godt og har et nært samarbeid med foreldrene. Vi har fleksibilitet i hverdagen og kan innrette oss etter barns ønsker og dagsform. Barna har alltid noen å strekke seg etter og de eldste lærer hensyn og omsorg for de yngre. 

Vi scorer bra på foreldreundersøkelser og har jevnt over en fornøyd foreldregruppe. 

Barnehagen har samordnet opptak med Bærum kommune og de som ønsker å søke barnehageplass, søker på kommunens nettside og sender skjema elektronisk. I følge vedtektene er barn fra Skarva feltet prioritert ved opptak. Hovedopptaket er 1.mars.

2023/2024 jobber vi med tema følelser og vennskap. 


Styrets oppgaver og medlemmer

Skarva barnehage er en foreldre eid barnehage, foreningens navn er Skarva barnehageforening., som ble stiftet i 1990. Foreningen er åpen for foreldre/foresatte med plass i barnehagen. Foreningens formål er å eie og drive barnehage på Skarva til beste for medlemmene. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver gjeldende lov og forskrifter for barnehagevirksomheten, samt vilkår stilt av kommunen.

Medlemmer i Eierstyret 2024/25

Styreleder: Silje Evanger Pedersen
Økonomiansvarlig: Hege Uglebakken
Styremedlemmer: Kendra Caverly og Kristin Skutlaberg 
Kontakt oss på e-post: skarva-barnehage@hotmail.com
SU representanter foreldre: Ida Frenvik Sveen 
SU representant for personalet: Mirjam Kirwin (Daglig leder)
SU representant for foreldrestyret: Silje Evanger Pedersen
Leder foreldreråd: Ida Frenvik Sveen
Dugnadskomite: Steffan Einerhaven og Lars Kristian Andvik
Festkomite:Lise Einerhaven og Ida Frenvik Sveen

Foreldremedvirkning

Skarva barnehage er en foreldredrevet barnehage, og foreldrene har derfor stor påvirkningskraft gjennom ulike oppgaver.

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barn i barnehagen og holdes 1 til 2 ganger i året i barnehagen. Under foreldrerådet er det ingen ansatte tilstede i barnehagen. Freldrerådet skal fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. SU representant fra foreldrene er møteleder under foreldrerådet. Daglig leder kaller inn til foreldreråd. Ønsker foreldrene å sette opp foreldreråd utover innkallingen initiert av daglig leder, kan dette avtales med daglig leder som sender ut innkallelse på vegne av foreldrene. 

SU
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ med lik representasjon av foreldre, personale og eierstyret.

Hos har det følgende medlemmer:
1 representant fra personalet: Mirjam Kirwin 
1 representant fra foreldrene: Ida Frenvik Sveen
1 representant fra eierstyret: Silje Evanger Pedersen

Konstituere seg selv.
Samarbeidsutvalget (SU) skal fungere som et bindeledd mellom foreldrene og barnehages personale.
Synliggjøre seg ovenfor personalet og foreldrene.
Evaluere aktiviteter og barnehageåret, gjerne i samarbeid med daglig leder.
Kan uttale seg i viktige saker som gjelder barnehagen i samarbeid med daglig leder. 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn