Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Vårt fokus

Vårt hovedfokus er at alle skal ha det godt hver dag, både liten og stor.
Vårt hovedmål: trygge barn, grunnlaget for all videre utvikling og læring.

Vi i Skarva barnehage arbeider hver dag med å ivareta og utvikle barns sosial ferdigheter. Vi jobber mye med positiv forsterkning, det vil si, vi gir mye ros og positiv oppmerksomhet, og heller lite negativt fokus. Hvert barn skal sees for seg og vi skal ta vare på hvert barns egenart. Vi synes godt humør og humor er viktig og vi er like opptatt av lek og moro som læring og oppdragelse. I Skarva barnehage legger vi stor vekt på nærhet til det enkelte barn. Vi er rause med klemmer og nærhet og mener at voksne skal være gode rollemodeller. God sosial kompetanse ligger til grunn for en positiv utvikling.

Satsingsområde for 2021/22 er: Relasjoner mellom barn-barn og voksne-barn.
Mål: Alle barn skal ha trygge og gode relasjoner i barnehagen.
Trygghet er grunnlaget for all videre utvikling og læring.

 Fra våren 2021 skal alle ansatte ta del i Kompetansetilbudet «Barnehagemiljø og krenkelser» som er utviklet av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Udir. Her vil både relasjoner og lek ha en stor plass. Kompetansetilbudet går over 2 år. 

Tema 2021/2022 Være seg selv er best (ingen protest), da blir livet en fest.
Vi vil dette barnehage året jobbe med bøker som beskriver mangfoldet i samfunnet og hvor fint det er å være seg selv. Vi vil ha fokus på barnas selvfølelse da en sunn selvfølelse er en rustning mot livets små og store utfordringer. Barn som kjenner sine styrker og svakheter, og føler godt om seg selv, ser ut til å enklere håndtere konflikter og motstå negativ påvirkning viser forskning.

Vi har brillebjørn som er en bjørn som vokser opp med to mødre og går i barnehagen med de andre barna. Albert Åberg vokser opp med en alenepappa. Tambar`s familie er troll som kler seg i vanlige klær som skjuler halen deres for og passe inn med menneskene rundt dem. Fantorangen er en hen som er en blanding mellom en orangutang og en elefant å som undrer seg over livets mysterier.
Pippi langstrømpe som vi jobbet med i fjor passer også godt inn her for hun er en jente som klarer seg selv hvor hun bor alene i et stort hus med sin hest og apekatt. Hennes mamma er i himmelen og hun har en pappa som er sydhavskonge.
Vi søker flere bøker som gjenspeiler mangfoldet rundt oss og vil bruke dette i samlingsstundene med eventyr, boklesing og undring sammen med barna.
Mangfold er et stort tema og vi vil snevre det inn i ulike mindre temaer som passer inn med det vi jobber med under året med utgangspunkt i bøkene vi fokuserer på.
De bøker som finnes og ikke finnes i bokhyllen i barnehagen er et grunnlag for hvilke fortellinger og bilder om det å være jente og gutt, mann, kvinne og familie som formidles til barna. Litteratur og bilder har muligheten til å vise barna en større verden enn den de møter til hverdags, og også gjøre den forståelig.

Mangfold beskrives slik i barnehagens verdigrunnlag:
Mangfold og gjensidig respekt
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som må brukes som utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold.

Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver. Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen. (Rammeplanen 2017).bilde
Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn