Ansatte

Helena groth Glorvigen: Daglig leder 100 % stilling (20% administrativt, 80% Pedagog på avdeling)
Inger Sars: Merkantil/Pedagog 80% stilling
Malgorzata (Gosia) Szadziewska: assistent i 100 % stilling.
Preeti Kumar: Barn og ungdsomsarbeider 100 % stilling.
Bogumila Wsol: assistent 40% stilling
Kristine Varaas: ped. leder 50 % stilling, tar barnehagelærerutdanningen. er ferdig 2019
Nikita Kumar: renhold.
Johannes Sylta: klipper plen og måker snø.