Vårt fokus

Vårt hovedfokus er at alle skal ha det godt hver dag, både liten og stor.
Vårt hovedmål: trygge barn, grunnlaget for all videre utvikling og læring.

Vi i Skarva barnehage arbeider hver dag med å ivareta og utvikle barns sosial ferdigheter. Vi jobber mye med positiv forsterkning, det vil si, vi gir mye ros og positiv oppmerksomhet, og heller lite negativt fokus. Hvert barn skal sees for seg og vi skal ta vare på hvert barns egenart. Vi synes godt humør og humor er viktig og vi er like opptatt av lek og moro som læring og oppdragelse. I Skarva barnehage legger vi stor vekt på nærhet til det enkelte barn. Vi er rause med klemmer og nærhet og mener at voksne skal være gode rollemodeller. God sosial kompetanse ligger til grunn for en positiv utvikling.

Vi er opptatt av fagområdene og synes det er viktig at vi gjennomfører planlagte prosjekter. Vi har fordelt de ulike fagområdene utover barnehageåret som egne prosjekter, og noen har vi som et gjennomgående tema hver dag.

Satsingsområde for 2019/20 er: Lekens betydning for barns utvikling.
Mål: alle barn skal ha noen å leke med i barnehagen.


Vi i Skarva barnehage ønsker at barna skal oppleve glede og mestring ved å leke sammen med andre. vi legge til rette for gode lekemiljøer som gir alle barn rom og muligheter for å være den beste versjonen av seg selv i lek og i samspill med andre.


Når vi jobber med de ulike temaer, står bakerst i årsplanen.